Home

OZOB is de vereniging van Optometristen in de regio Zuid-Oost Brabant. Wij informeren en activeren instanties in de regio om het voor de klant makkelijker te maken. 

Op deze website vind u alle optometristen uit regio Zuid-Oost Brabant die onder de naam OZOB samenwerken m.b.t. cliëntonderzoek, -advies, -behandeling en verwijzing. Sinds 2013 heeft er een landelijke aanpassing plaatsgevonden, waardoor een kwaliteitskring is ontstaan die zichzelf schoolt en onderzoek doet naar verbetering in de oogzorg.

Onze optometristen voldoen aan die eis, dus u mag er vanuit gaan dat wanneer u door één van de aanwezige optometristen geholpen of geadviseerd wordt, dat er een deskundig persoon tegenover u zit. Aangezien er ook binnen de optometrie specialisatierichtingen zijn kan echter uw optometrist verwijzen naar zo'n gespecialiseerde collega. Al deze collega's vindt u onder de link 'leden'.

 

Kwaliteitsregister Paramedici (landelijk erkend kwaliteitskeurmerk)

Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een optometrist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Vervolgens wordt elke vijf jaar getoetst of de optometrist beschikt over actuele kennis en ervaring.

De status diplomaregistratie verschijnt als van de geregistreerde alleen bekend is dat deze in bezit is van een geldig diploma. De geregistreerde heeft echter niet aangetoond te kunnen voldoen aan de actuele kwaliteitseisen.
De status kwaliteitsgeregistreerd verschijnt als de geregistreerde aantoonbaar voldoet aan de opleidingseisen én aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. De geregistreerde voldoet aan de randvoorwaarden om goede zorg te leveren. 

 

 

 

  

 Mocht u opmerkingen hebben over inhoudelijke teksten op deze website willen wij u vragen contact op te nemen met de webbeheerder via de link 'contact'.